STICHTING OORDEEL ZELF

STICHTING OORDEEL ZELF

Over de stichting

Uit de statuten van de Stichting Oordeel Zelf: “De stichting heeft ten doel het bevorderen van een tegengeluid bij het optreden van de overheid of overheidsdiensten, in gevallen waarbij dat optreden niet gebaseerd is op feiten en kennis en/of zondigt tegen de principes van integriteit en transparantie en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords”.

Dat gebeurt via het bespreken van en het toegang geven tot relevante informatie, zodat geïnteresseerden zelf hun oordeel kunnen vormen o.a. via de website maurice.nl, via podcasts en YouTube en sociale media.