Vul je e-mail in en blijf volledig op de hoogte!

Delen / 1. De veroordeling van Ernest Louwes

Deel 1 – De veroordeling van Ernest Louwes

Ernest Louwes is eerst vrijgesproken en toen tot 12 jaar veroordeeld wegens moord. Dit vonnis werd vernietigd door de Hoge Raad. Met nieuw bewijs werd hij toch weer vrijgesproken. In dit deel wordt het bewijs behandeld op basis waarvan hij veroordeeld is. Bekijk de afleveringen uit het eerste deel, bezoek FactLab en oordeel zelf!

Aflevering 2 – Het ochtendbezoek aan de weduwe
Louwes zegt dat hij de ochtend van de moord bij de weduwe kort op bezoek is geweest. Het OM zegt dat dit niet het geval is geweest. Wat zegt het bewijs?

Aflevering 3 – Het laatste telefoontje
Op 23 september 1999 om 20:36 voerde de weduwe haar laatste telefoongesprek. Het duurde 16 seconden en was met Louwes. Waar ging dat korte gesprek over, en van waar belde Louwes de weduwe?

Aflevering 4 – Wat gebeurde er tijdens en na de moord?
De sporen in het huis en op de kleding van de weduwe geven sterke aanwijzingen over wat er tijdens de moord is gebeurd en er kort na. Relevante informatie bij bepalen van het mogelijk motief en achtergronden van de dader. Dit facet is vrijwel geheel genegeerd door het onderzoeksteam, maar wordt in deze aflevering wel uitgediept.

Aflevering 5 – Hoe laat kwam Louwes thuis?
Volgens Louwes kwam hij op 23e september 1999 om 21 uur thuis. Dat werd niet door zijn vrouw bevestigd. Heeft Louwes gelogen? Of vergiste zijn vrouw zich…

Aflevering 6 – Het testament als motief
Kort voor de moord heeft de weduwe haar testament veranderd. Louwes werd de nieuwe executeur testamentair. Was het toe-eigenen van de erfenis van bijna 2 miljoen euro het motief van Louwes om de weduwe te vermoorden?

Aflevering 7 – Is de file Louwes’ alibi?
Louwes meldt dat hij rond 20 uur bij Harderwijk in een file heeft gestaan. De file is niet op de radio omgeroepen. Heeft Louwes echt in die file gestaan of heeft hij op een andere manier geweten van deze file?

Aflevering 8 – DNA sporen op de blouse
In 2003 werden er DNA-sporen van Louwes op de blouse van de weduwe gevonden. Dat is de basis van zijn nieuwe veroordeling. Hoe sterk is het bewijs en welke conclusies kunnen hieruit getrokken worden?

Aflevering 9 – Bloedsporen op de blouse
Naast de bloedvlekken van de weduwe zijn er ook aanwijzingen van een bloedvlekje van Louwes op de blouse. Wat betekent dat in relatie tot de mogelijke schuld van de Louwes.

Aflevering 10 – De behandeling van de blouse
Vanuit de foto’s en de rapporten zijn de avonturen van de blouse goed te volgen en welke mogelijke gevolgen dat heeft gehad op de sporen op de blouse. Wat zeggen die sporen nog?

Aflevering 11 – Nagelonderzoek
In tweede instantie zijn er sporen van Louwes op vingernagels van de weduwe gevonden. Hoe zijn ze daar gekomen en wat zegt het over de schuld van Louwes?

Aflevering 12 – Wat zien we op De Plaats Delict?
Op De Plaats Delict zijn vele belangwekkende sporen te zien. Deels heeft het onderzoeksteam ze niet gezien, deels zijn ze niet betrokken bij het onderzoek naar Louwes.

HELP DOOR TE ONDERSTEUNEN

Dit project is gestart dankzij grote inspanningen van een klein aantal vrijwilligers.

Wij vinden het belangrijk om jou in staat te stellen zelf jouw oordeel te vormen over deze geruchtmakende moordzaak. Adviezen en tips zijn meer dan welkom, zodat je de zaak echt van alle kanten kunt bekijken.

Om alle afleveringen met dezelfde kwaliteit en aanpak te kunnen maken is ook financiële steun belangrijk.

Check de informatie in FactLab Archief

FactLab

In FactLab tref je alle informatie aan en kan je zelf checken dat wat in de afleveringen wordt gezegd echt in de stukken staat. Hier wordt ook eigen onderzoek gedaan en de resultaten worden met je gedeeld.